Členství ve Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků přináší následující výhody:

  • výrazně snížený registrační poplatek na každoroční konferenci SNGP
  • přístup k příspěvkům předneseným na proběhlých konferencích SNGP (na webu SNGP v sekci e-learning)
  • pravidelný newsletter s aktuálními informacemi
  • možnost využít práv člena SNGP, mezi která patří:  podílet se na činnosti, volit a být volen do orgánů SNGP, obracet se na orgány SNGP s návrhy, podněty, požadavky a stížnostmi

V případě zájmu o členství v SNGP, prosím vyplňte on-line formulář Přihláška - formulář.

  Členské poplatky na jeden rok  
člen do 30 let   100 Kč
člen nad 30 let   200 Kč

Platební podmínky

Členský poplatek je nutné uhradit v Kč v plné výši, a to bankovním převodem.

Bankovní převod

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o.
Číslo účtu – ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu – ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 400009
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno*

*jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

 

Nahoru