Předseda výboru: prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Pracoviště: 
E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • vedoucí Onkogynekologického centra
 • zástupce přednosty pro vědu, výzkum a postgraduální vzdělávání
Místopředseda: MUDr. Petr Janků, PhD.  

Pracoviště: 
E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • zástupce přednosty kliniky pro LPP PMDV Bohunice
 • vedoucí perinatologického útvaru GPK a perinatologického centra FN Brno
 • regionální perinatolog JM kraje
Člen výboru – pokladník: doc. MUDr.Michal Mára, CSc.  

Pracoviště:
E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • vedoucí endoskopického pooperačního oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
 • vedoucí centra pro komplexní diagnostiku a léčbu děložních myomů (při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze)
 • předseda Endoskopické sekce ČGPS a ČLS JEP
 • člen International Board of Postoperative Adhesion Prevention in Gynecology (ESGE)
Člen výboru:  prim. MUDr.Zdeněk Adamík, Ph.D.  

Pracoviště:
E-mail:

Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Člen výboru: doc. MUDr.Tomáš Binder, CSc.  

Pracoviště:
E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky
Člen výboru: MUDr.Lukáš Hruban  

Pracoviště:
E-mail:

Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Člen výboru: MUDr. Ivan Huvar, CSc.  

Pracoviště:
E-mail:

Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice milosrdných bratří Brno 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • primář oddělení
 Člen výboru:  prof. MUDr.Aleš Roztočil, CSc.

Pracoviště:
E-mail:

Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • přednosta Gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Jihlavě
 • náměstek ředitele Nemocnice Jihlava pro vědu, výzkum a školství (NVVŠ)
 • předseda Jihlavské medicínské akademie (JIMEA)
 • místopředseda Vědecké rady Nemocnice Jihlava
 • odborný garant gynekologie a porodnictví Katedry zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
 Člen výboru:  doc. MUDr.Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA  

Pracoviště:
E-mail:

Porodnicko-gynekologická klinika, FN Ostrava
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava
 • regionální perinatolog Moravskoslezského kraje
 • regionální konzultant OS ČLS JEP pro obor Gynekologie a Porodnictví
 • člen Perinatologické komise MZ ČR
 • člen VR LF Ostravské Univerzity
 • člen dozorčí rady Medecins Sans Frontieres, ČR
 • člen redakční rady časopisu Gynekolog
 • člen redakční rady časopisu Medicína po promoci

Revizní komise

Člen revizní komise:  doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.  

Pracoviště:
E-mail:

Ústav pro péči o matku a dítě Praha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Člen revizní komise: doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.  

Pracoviště:
E-mail:

Ústav pro péči o matku a dítě
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Člen revizní komise:  MUDr. Radovan Vlk  

Pracoviště:
E-mail:

FN Motol
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nahoru